fredag 27 december 2013

Rundfunk

En gammal ledare från FFA 2012 som jag tycker blev lyckad
------------------------------------------------------------

Språk. Vad är ett bra språk? Jag gav ut en bok som hade viss framgång i Tyskland. Jag fick en tjock bunt recensioner från tycka tidningar. Det enda jag kunde förstå var att boken fått nått pris av Rundfunk - alltså radio. Tanten som jag var dagbarn hos hade en tysk Philipsradio som det stod Rundfunk på (WDR, West German Broadcasting). I övrigt bland klippen tycktes jag vara nominerad till nått som lät som hämtad från WW2: Nominiert für den Jugendliteraturpreis. Tog med bunten till Norge där jag fiskade med min tyska vän Zankel. Han skulle kunna berätta vad de tyska kultursidorna skrev. Zankel läste länge, hummade och sa att det var svårt att förstå – att det fanns som två språk i Tyskland. Ett lågspråk och ett högspråk. Ett för de intellektuella, ett för vanliga folket. Makten och dumskallarna.

- Vadå, sa jag. Nått sånt har inte vi. Svenska språket är svenska språket. Men vad fel jag hade. Vi har faktisk ett begriplig och ett obegripligt språk. Enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet ska nu regeringen tillsätta en särskild utredning om vattenverksamheter. En särskild utredare ska se över reglerna om just vattenverksamheter, miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Eeehh, är ni med. Troligen handlar pressmeddelande om vattenkraftverk, älvar, åar och bäckar. Alltså fiskarnas vandringsvägar. Så här kryptisk står det i meddelandet, jag citerar: ”Utredaren ska föreslå de ändringar i reglerna som behövs för att miljörättens grundläggande principer - såsom principen om att förorenaren betalar och principen om att bästa möjliga teknik ska användas - får genomslag även i den vattenrättsliga regleringen. Föreslagna ändringar ska säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och EU-rättslig reglering, samtidigt som en väl fungerande markavvattning och en fortsatt hög regler- och produktionskapacitet i den svenska vattenkraftproduktionen eftersträvas. Henrik Löv, hovrättsråd vid Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen utses till regeringens särskilda utredare” Slut citat.

Det är ju som att försöka bena ut ett mycket klurigt lästal i 8,ans mattebok. Inte omöjligt, men lästalen ville alltid hoppa upp och slå mig på näsan. Behöver man verkligen uttrycka sig så här 2012. Pressmeddelande har med all säkerhet mycket viktig information om framtida fiske- och vattenvård. Men till vem når det? Och vill Miljödepartementet nå någon överhuvudtaget? Kommunikation. Snälla Henrik Löv, kan inte du skriva till oss fiskare här som läser FFA och förklara vad din utredning ska syfta till. Och använd ett svenskt lågspråk för det här är rena rama Rundfunk, West German Broadcasting. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar