lördag 21 november 2015

"Så varför inte landa, öppna luckan och kliva ut."
Lite laxinfo från Hav om svensk lax. Det är otrolig tidsresa om man jämfört med typ fiskepolitiken 2009. På några få år har vi färdats in i allt det vi önskat. Ja - sen får vi ju se hur det går.
# Förvaltningen av lax och öring ska vara ekosystembaserad och beståndsspecifik.

# Naturligt förekommande bestånd av lax och öring i de svenska vattendragen ska bevaras och återuppbyggs inom beståndens hela utbredningsområde.

# Naturproducerade bestånd av lax och öring ska återetableras där så är möjligt i vattendrag och vattenområden där de tidigare förekommit naturligt.

# Mängden lax och öring som återvandrar till svenska kustområden och älvar ska öka.

# Såväl beståndens storlek som andra kvalitetsaspekter på bestånden ska ge goda förutsättningar för fiske efter lax och öring på kusten och i vattendragen.

Läs allt på:
https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f6993605/1446467214971/rapport-2015-20-forvaltning-lax-och-oring.pdf

Och mer: Saxat från Laxälvar. se om Västerbottens älvar

"Fantastiska elfiskeresultat under 2015 i samtliga av länets älvar.
 Åby ,Byske, Kåge, Vindeln och Lögde visar ungefär samma fina tätheter av laxungar (0+) i elfisket som i fjol. Extra glädjande är att de relativt svaga älvarna Rickleån och Öreälven gör jätteskutt i år; Rickle till 14.6 och Öre till 21.6 laxungar/100m2. Dessutom slår Sävarån nytt ”all time” länsrekord med 45 st. ungar/100m2 "

(När jag började fiska Lögde låg det på typ 2,5 laxungar/100m2. Alltså två och en halv, om ens det).
Kul som fan om några år sa Bill. Jo - Kul som fan sa Bull. Det kommer Tyskar, Danskar, Fransmän, Polacker, Balter, Ryssar, Norrmän och Stockholmare också tycka. Fisket är så gott som gratis. Campingen är gratis. Mitt mellan Kola och Norge. Gratis och grattis. Stackars våra FVO.

"Så varför inte landa, öppna luckan och kliva ut."


https://www.youtube.com/watch?v=KH_kDfdwf8Amåndag 9 november 2015

Ingenting9, onde November.


Ingenting är ett vackert ord. Lite Tingeling - och så är det borta. Livet. Men jag vill helst att björkarna står så där nästan gröna. Kanske lite gula, men inte höstgula, utan solgula. Strålarna tar sig ännu förbi bladens ådringar. Det är försommar i norr. Och grönare var dag. Färgen fylls på och fiskarna kommer. Jävlar vad glada vi är. Banjo, gitarr och fiol. Och hemliga en liten stund. Raka krokar , brustna tafsar. Tokiga drillar. No Country for Old Men. Jag låser rullen.
Så ligger vi där igen - mellan höst och ingenting, och sen vinter.


https://www.youtube.com/watch?v=QmLAOmGAeFE